Balogh László
Néptáncpedagógus

Kép

TANÍTÁS

A tánc tanítás komplex művészetipedagógiai tevékenység. A néptánc tanítása hatékonyan járul
hozzá a magyarságtudat erősítéséhez, fejleszti a ritmusérzéket, a térérzékelést, a testtartást és a mozgáskoordinációt,amely
a mindennapi élet számos területén fontos. Hozzájárul az egészség megőrzéséhez, fejleszti a társas kapcsolatok iránti érzéket:
együttműködésre, alkalmazkodásra, a másik nem, a másik személy, a másik csoport elfogadására és megbecsülésére ösztönöz.
Mindezt igyekszünk korosztályuknak megfelelő vidám, játékos természetes formában tenni, olyan hangulatot teremtve,
amelyben a gyermek oldott, fesztelenül érzik magukat.

Kép